top of page

VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD

- VI KAN ALLT OM PLÅT!

Om Åkersta Plåt & Vent AB

Åkersta Plåt & Vent AB är ett familjeägt plåtslageri som finns i Kinna, Marks Kommun. Våra kunder finns i huvudsak i Mark, Varberg och Borås med omnejd. Vi åtar oss alla typer av arbete inom byggnadsplåtslageri såsom vattenavrinning, bandteckning, plåtgarneringar, fasader och takskyddsanordningar. Allt från renovering och restaurering till nybyggnation. Vi utför även andra typer av arbete te.x tegelbyte, legoarbeten, takskottning, täckning av papptak och arbeten med ventilationsanläggningar. Vår specialitet är dock mer avancerade plåtslageriarbeten där ett gediget hantverksarbete värdesätts, ofta där mer svårarbetade material används såsom koppar och zink. Vi är idag 6 st heltidsanställda.

 

 

Verkstad

Vi har en modern verkstad med all nödvändig utrustning där vi själva kan utföra alla typer av arbete med stansning, bockning, falsning, punktsvetsning, lödning etc. För mindre arbeten har vi även egna byggnadsställningar och skylift.

AAA – Högsta kreditvärdighet

För att få det krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner kronor, har varit verksam i minst 10 år och har nyckeltal som ligger väsentligt över branschens genomsnitt. Vi är stolta över att ha haft högst kreditvärdighet, AAA i flera år nu.

Om oss
project
Kvalitet

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy:

Vår målsättning är att ha en helhetssyn på kvalitet vilket omfattar våra produkter såväl som våra tjänster. Vi strävar efter att överlämna en komplett och felfri produkt i rätt tid till rätt pris. Dessa mål når vi genom ansvarsfull och engagerad personal. Vi följer utarbetade rutiner och kvalitetssäkrar enligt vårt förbund PLR:s (Plåtslageriernas riksförbund) riktlinjer. Ledningssystemet FR 2000 säkerställer att vi följer våra rutiner.

Miljöpolicy:

Vår målsättning är att begränsa den negativa miljöpåverkan. För att uppnå vår målsättning har företaget följande strategier:

  • Företaget ska ta hänsyn till miljöpåverkan vid val av material.

  • Ha insikt och förståelse för miljöfrågor inom företaget.

  • Sträva efter att uppnå bästa möjliga funktion med minsta möjliga miljöpåverkan på våra arbeten, samt bedriva ett öppet och lyhört miljöarbete.

  • Reducera mängden restprodukter och energiuttag inom företaget.

  • Restprodukter ska sorteras och återvinnas, alternativt omhändertas som miljöfarlig avfall.

  • Följa lagstadgade krav samt verka för en sund och trivsam arbetsmiljö.

FR 2000:

Vi arbetar efter ledningssystemet FR 2000. Systemet är ett integrerat

ledningssystem för kvalitet, miljö, brandskydd och kompetens.

Det utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete,

AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt

brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

 

Dokumentation:

För att kvalitetssäkra och dokumentera vårt arbete i enlighet med AB 04 (bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationentreprenader) har vi ett integrerat dokumentsstyrningsprogram i vårt ledningssystem. Därigenom förser vi kunden med all nödvändig dokumentation såsom; kvalitetsplan, miljöplan, arbetsmiljöplan, Bas-P, Bas-U, riskanalys, egenkontroll och avvikelserapporter m.m.

 

Referenser
Kv. Ryttaren 6 st hyreshus, Rheinzink 2
Kv. Ryttaren 6 st hyreshus, Rheinzink 2
press to zoom
Borås_Djurpark
Borås_Djurpark
press to zoom
Kyrka 1
Kyrka 1
press to zoom
Kyrka 2
Kyrka 2
press to zoom
Kv. Ryttaren 6 st hyreshus, Rheinzink 3
Kv. Ryttaren 6 st hyreshus, Rheinzink 3
press to zoom
Kv. Ryttaren 6 st hyreshus, Rheinzink 1
Kv. Ryttaren 6 st hyreshus, Rheinzink 1
press to zoom
Kv. Ryttaren 6 st hyreshus, Rheinzink 4
Kv. Ryttaren 6 st hyreshus, Rheinzink 4
press to zoom
Hyreshus Viskafors, Rheinzink 1
Hyreshus Viskafors, Rheinzink 1
press to zoom
Hyreshus Viskafors, Rheinzink 2
Hyreshus Viskafors, Rheinzink 2
press to zoom
Hyreshus Viskafors, Rheinzink 3
Hyreshus Viskafors, Rheinzink 3
press to zoom
Hyreshus Viskafors, Rheinzink 4
Hyreshus Viskafors, Rheinzink 4
press to zoom
Daghem Rydboholm, Rheinzink 1
Daghem Rydboholm, Rheinzink 1
press to zoom
Daghem Rydboholm, Rheinzink 4
Daghem Rydboholm, Rheinzink 4
press to zoom
Daghem Rydboholm, Rheinzink 2
Daghem Rydboholm, Rheinzink 2
press to zoom
Daghem Rydboholm, Rheinzink 3
Daghem Rydboholm, Rheinzink 3
press to zoom
Daghem Rydboholm, Rheinzink 9
Daghem Rydboholm, Rheinzink 9
press to zoom
Daghem Rydboholm, Rheinzink 5
Daghem Rydboholm, Rheinzink 5
press to zoom
Daghem Rydboholm, Rheinzink 8
Daghem Rydboholm, Rheinzink 8
press to zoom
Daghem Rydboholm, Rheinzink 11
Daghem Rydboholm, Rheinzink 11
press to zoom
Daghem Rydboholm, Rheinzink 6
Daghem Rydboholm, Rheinzink 6
press to zoom
Daghem Rydboholm, Rheinzink 7
Daghem Rydboholm, Rheinzink 7
press to zoom
Daghem Rydboholm, Rheinzink 13
Daghem Rydboholm, Rheinzink 13
press to zoom
Daghem Rydboholm, Rheinzink 10
Daghem Rydboholm, Rheinzink 10
press to zoom
Daghem Rydboholm, Rheinzink 14
Daghem Rydboholm, Rheinzink 14
press to zoom
Daghem Rydboholm, Rheinzink 12
Daghem Rydboholm, Rheinzink 12
press to zoom
Sveriges Provningsanstalt
Sveriges Provningsanstalt
press to zoom
Sveriges Provningsanstalt
Sveriges Provningsanstalt
press to zoom
Sveriges Provningsanstalt
Sveriges Provningsanstalt
press to zoom
Certifieringar

Certifieringar & utbildningar:

 

                 
                 
 
 
 
Yrkesbevis/legitimation:

Samtliga i företaget innehar yrkesbevis och är legitimerade enligt ID 06.

Vi har även elektronisk personaliggare som uppfyller lagkraven från 1 januari 2016.

Utbildningar:

I företaget finns ansvarig arbetsledarutbildning samt utbildning för arbete med liftar.

 

Vi har även gått ett flertal kurser för att kvalitetssäkra vårt arbete och fortlöpande gör vi det för att vår personal ska ha de utbildningar och den kunskap som krävs för att göra kvalificerade arbeten inom byggnadsplåtslageri.

Exempel på utbildningar:

• Byggnadsplåt

• Ventilation

• Smide

• Heta arbeten

• Aluminium

• Rheinzink

• Administrativa byggbestämmelser

• Nybyggnadsregler

• Entreprenadjuridik

• Besiktning av taksäkerhetsanordningar

INCERT, Installationscertifiering byggplåt

Företagsauktorisation Byggnadsplåt är en auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtsarbeten för byggnader och anläggningar. De företag som ansöker om auktorisation ska drivas av motivet att ha ett långsiktigt värde när de med hög teknisk kompetens och utvecklade rutiner arbetar med faktorer som kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kontakta oss

Åkersta Plåt & Vent AB
Nynäsgatan 1
511 56 Kinna

Tel: 0320-100 35
Fax: 0320-138 37

Kontakta oss

Meddelandet togs emot.

Kontaktpersoner

Dennis Åkersta
Tel: 0701-441474

Martin Åkersta

martin.akersta@telia.com

070-9186655

Lars Gustavsson
Tel: 0709-106585

Pontus Åkersta
Tel: 0732-951907

Izet Durakovic
Tel: 0766-268895

bottom of page